Obecná historie regionu

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Ilustrace z dvanácti knih G. Agricoly o hornictví
Listina potvrzující městská práva H. Slavkova
Památník bývalého města Lauterbach
Gotický pevnostní kostel v Horním Slavkově
Středověký hrad Loket
Historický pohled na starou radnici v H. Slavkově
Doboý pohled na Horní Slavkov
Stará část města s kostelem
Nejstarší porcelánová manufaktura u nás
Pohled na dnešní Pluhovu ulici

Slavkovský les, dříve nazývaný Císařský les (Kaiserwald), je ohraničen městy Karlovy Vary, Sokolov, Kynšperk, Mariánské Lázně a Bečov. Leží v nadmořské výšce 982 metrů.

Pronikání člověka do neprostupných hvozdů Slavkovského lesa je spojeno až se středověkou kolonizací ve 12. století. Správním centrem oblasti byl nejprve Sedlec, zmiňovaný již roku 973. V závěru 12. století přebírá tuto roli nové královské město Loket.

Kolonizace Slavkovského lesa přímo souvisela s objevem ložisek cínu, stříbra a částečně i železa. To vedlo ke vzniku hornických měst Horní Slavkov (Schlaggenwald), Krásno (Schönfeld) a Čistá (Lauterbach). V druhé polovině 15. století oblast patřila k nejlépe prosperujícím regionům. Jednalo se zde o největší dobývané ložisko v celé tehdejší Evropě. Paradoxně zde v rozporu s důsledky těžby vzniká unikátní biotop Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Již v 17. století došlo k útlumu těžby a v 19. století k náhradě hornictví výrobou porcelánu. K oživení těžby docházelo v souvislosti s potřebami válečného průmyslu a po roce 1945 díky nově otevřeným zásobám wolframových a uranových i cínových rud. Z důvodů těžby strategických zásob uranových rud, zřízení pracovních táborů i vojenského újezdu Prameny oblast fungovala v období 50. let minulého století v částečném režimu omezení volného pohybu, což mělo za důsledek devastaci řady památek. Ta vyvrcholila úplným zničením královského horního města Čistá a likvidací historické části města Horní Slavkov.

Na přelomu 50. a v 60. let oblast zažila masivní příliv obyvatel. Díky tomu vyrostla unikátní část města Horní Slavkov ve stylu takzvaného socialistického realismu. V závěru 20. století došlo k úplnému zastavení těžby rud ve Slavkovském lese. Oblast se postupně začíná orientovat na turistický ruch.