Obecná historie města

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Budova městského úřadu
Krajina ve Slavkovském lese
Zpracování rud ve středověku
Horníci v jednom z dolů v Horním Slavkově
Výstavba nové části Horního Slavkova
Krajina na úpatí Slavkovského lesa
Pluhův dům
Historický snímek staré radnice
Náměstí republiky
Středověké rýžování kovů

Dějiny města Horní Slavkov jsou spjaty s těžbou nerostného bohatství. Těžba cínu ve Slavkovském lese je zmiňována již v dobách před naším letopočtem, skutečné důkazy však nemáme. Prvotní práce se odehrávaly pouze rýžováním. Patrně koncem 12. století vzniká kolonizační osada Seifertsgrün.

Základy Horního Slavkova byly položeny na počátku 14. století o několik set metrů níže. Vedle cínu a mědi se zde těžilo také stříbro a druhotně i další kovy. Již roku 1351 Horní Slavkov disponoval městskými právy. Sebastian Pluh z Rabštejna, který se v roce 1495 stal vlastníkem bečovského panství, jeho syn Jan a Janův synovec Kašpar významnou měrou podporovali rozvoj hornictví. Kolem roku 1533 mělo město na čtyři tisíce měšťanů a šest tisíc havířů v okolí.

V roce 1547 je panství Pluhům zkonfiskováno a město přechází pod správu koruny. Koncem 16. století dochází k poklesu těžby cínu. Město prosperuje díky těžbě stříbra, jenže přichází třicetiletá válka. V roce 1680 dochází k nepokojům horníků. Velký požár města v roce 1713 problémy završil.

Obsazení města francouzskou armádou v roce 1742, i o rok později císařskými vojsky, ekonomickou situaci zhoršilo ještě více. V obci Háje (Rabensgrün) vznikne v roce 1789 první porcelánka v zemi. Roku 1849 pak ve státě zaniká vrchnostenská správa a do čela města se poprvé dostává volené zastupitelstvo vedené starostou Josefem Reifem.

Pro potřeby válečného průmyslu byla obnovena v roce 1941 těžba wolframu a cínu. Pracovní sílu z počátku obstarávali váleční zajatci, později vězni z vězeňských táborů. V 50. letech je práce vězňů postupně nahrazována brigádníky a lidmi přicházejícími v rámci náborů. V letech 1951 až 1960 se staví unikátní sídliště ve stylu socialistického realismu.

V 60. letech 20. století vznikají náhradou za utlumenou těžbu uranu nové strojírenské závody.

V roce 1974 je zřízena Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, a od 90. let jsou postupně podnikány kroky k záchraně cenného historického jádra města.