Koupaliště Horní Slavkov - "Puleček"

Photo
Přírodní koupaliště "PULEČEK" v Horním Slavkově
Pro rekreaci obyvatel i návštěvníků města slouží především vodní plocha "Puleček" nacházející se v západní části města v ulici Ke koupališti. Jde o nádrž na toku Puškařovské stoky a Stříbrného potoka, která byla na náklady města Horní Slavkov upravena a dovybavena tak, aby mohla sloužit pro účely rekreace. U tohoto přírodního koupaliště se nachází také privátní restaurace. Příležitostně je ke koupání využívána tako vodní plocha v nedalekém Třídomí, nebo takzvané Pískoviště ležící mezi Horním Slavkovem a obcí Krásno.