Hrad Bečov

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Hradní kaple je zatím veřejnosti nepřístupná
Zámecká kaple
Historické interiéry zámku
Hrad a zámek v Bečově
Detail výzdoby relikviáře sv. Maura
Detail výzdoby relikviáře sv. Maura
Relikviář sv. Maura
Relikviář sv. Maura
Hrad a zámek v Bečově nad Teplou patří k nejznámějším památkám regionu. Je zde uložen relikviář svatého Maura, považovaný za druhou nejcennější památku po korunovačních klenotech. Jeho historie je spjatá s vývojem města Horní Slavkov, protože Bečov byl po několik století správním centrem panství. Za první věrohodnou zprávu je považována až zmínka z roku 1314 o tamním hradu založeném pány z Rýzmburka. Samotné město je pak doloženo až v závěru století.

Historické jádro hradu tvoří dvě čtyřhranné věže, které byly v 16. století spojeny obytným palácem. Za klenot je považována kaple Navštívení Panny Marie z roku 1400 s unikátními nástěnnými malbami od neznámého autora. Původní podobu hradu změnila ještě v roce 1623 likvidace obranné věže, která byla snížena na vyhlídku. Během následné třicetileté války hrad chátral, v 18. století byly i poslední zbytky bergfritu dále sníženy.

Majitelé panství se rozhodli vybudovat počátkem 18. století nový barokní zámek. O jeho současnou podobu se postarala během přestavby v letech 1861 až 65 dvojice architektů Josefa Zítka (mj. autora karlovarské Zítkovy kolonády) a Josefa Mockera (mj. autora současné podoby hradu Karlštejn).

Po roce 1945 hrad i zámek sloužil nějaký čas jako škola. V roce 1996 byl zpřístupněn veřejnosti. V roce 2002 doplnil inventář relikviář sv. Maura. Rekonstrukce gotického hradu probíhá i v těchto dnech.