Historické osobnosti

Díky velkému bohatství, které městu přinesla těžba stříbra a cínu, i díky nevšedně bohaté historii, lákal Horní Slavkov v minulosti také celou řadu předních osobností. A to jak k samotné činnosti ve městě, tak různým krátkodobým návštěvám. Byly mezi nimi panovníci, vědci i další osobnosti.

Mnohé z osobností město také dalo světu. Právě v Horním Slavkově se narodil například vynikající barokní sochař Jeroným Kohl, jehož oltář se nachází v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, zatímco opodál dominuje jednomu z hradních nádvoří jím vyzdobená kašna. Ve městě se narodil také poslední opat kláštera v Plasích Celestin Werner, řada špičkových malířů porcelánu, jako byl Christoph Ströber nebo Friedrich Schreyer a mnozí další. Příběhy všech těchto osobností by vydaly na samostatnou knihu.