TURISTICKÝ INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM Města Horní Slavkov

Geologie

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Středověká ražba šachtic a štol
Rýžování rud
Středověký hamr
Hlubinná těžba
Hornické náčiní
Vodní kolo v dolech
Pumpy pro čerpání vody z dolů
Řez středověkým dolem
Dobová technologie
Historická čerpadla

Z hlediska geologické stavby a mineralogie je Slavkovský les jednou z nejatraktivnějších oblastí České republiky.

Přes Horní Slavkov a jeho okolí pak probíhá žulový útvar, v němž jsou vázána ložiska cínu. K významným útvarům pak patří také takzvané metabazity a ultrabazity v okolí Mariánských Lázní.

Zajímavostí pak je, že v této oblasti je slabší zemská kůra, která dosahuje jen tloušťky přibližně třiceti kilometrů, což je provázeno vyššími tepelnými toky a je spojeno i s existencí mohutných zlomových pásem v jihozápadním směru. Výsledkem těchto mohutných geologických procesů byl i vznik cínových ložisek mezi Horním Slavkovem a Krásnem. Její základní rudninou je takzvaný greisen, tedy bezživcová žula hustě prostoupená cínovcem. Vedle cínu se v oblasti vyskytuje celá řada dalších kovů i minerálů, které byly v minulosti příčinou zájmu těžařů a dodnes do regionu lákají mineralogy.

Zatímco pro první skupiny byly atraktivní především zdejší zásoby wolframu, uranu a v dávné minulosti také stříbra a železa, sběratele lákají především doprovodné nerosty oblasti. Vedle různých odrůd křemene, jako je křišťál, ametyst nebo záhněda, se v oblasti vyskytují také jaspisy, malachit, tyrkys, ale také různé odrůdy berylu, fluorit, karfolit, a desítky dalších méně či více známých minerálů.

Více informací o geologii oblasti i jejích nerostech pak najdou návštěvníci Horního Slavkova buď ve zdejším městském muzeu, nebo v hornické expozici v nedalekém dolu Vilém, kde je součástí expozice také rozsáhlá sbírka minerálů z místních nalezišť.