TURISTICKÝ INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM Města Horní Slavkov

Flóra

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Rosnatka okrouhlolistá
V oblasti se daří i suchopýru
Pohled na vrcholové partie Slavkovského lesa
Slavkovský les
Podzim ve Slavkovském lese
Slavkovský les
Rosnatka okrouhlolistá
Členitá krajina na úpatí Slavkovského lesa
Jednou z typických rostlin je také klikva
Vrcholové louky Slavkovského lesa

V dobách, kdy docházelo na konci 12. století k osidlování výše položených částí Slavkovského lesa, zde pravděpodobně byly dominantními porosty rozsáhlé bukové lesy, které ve svazích s rostoucí nadmořskou výškou postupně nahrazovaly doubravy. K původním lesním porostům jsou řazeny také podmáčené smrčiny v oblasti Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny.

Dnes je v oblasti dominantní dřevinou smrk ztepilý, borovice blatka nebo borovice lesní vogtlandského typu a také plochy náletových dřevin.

K nejhodnotnějším biotopům CHKO Slavkovský les jsou bezesporu řazena vrcholová rašeliniště, která se dnes nacházejí v takzvané vrcholové fázi, kdy jejich volná plocha postupně zarůstá lesem.

K dalším zajímavým biotopům Slavkovského lesa patří především hadcová společenstva, která se vyskytují buď přímo, nebo v těsné blízkosti výchozu serpentinitu. Asi nejznámějším hadcovým biotopem v CHKO je národní přírodní památka v oblasti Křížky, která vznikla z původního vřesoviště díky lidské činnosti, konkrétně díky dlouhodobému využívání coby pastvina. V její těsné blízkosti se pak nachází další unikátní národní přírodní památka, Upolínová louka.

Díky rozmachu báňské činnosti, ale i pozdějším hospodářským zásahům člověka, se pak v krajině Slavkovského lesa dochovala také celá řada rybníků, které jsou dnes místem výskytu mnoha společenstev vodní nebo pobřežní vegetace.

Pro milovníky přírody, flóry především, tak je Slavkovský les jednou z nejatraktivnějších lokalit u nás. Výčet zdejších druhů je totiž skutečně impozantní a na své si zde přijde nejen botanik, ale i poučený laik.