TURISTICKÝ INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM Města Horní Slavkov

Fauna

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Srnec obecný
Stádo jelenů evropských
Jelen evropský
Srnec obecný
Jelen evropský
Rys ostrovid
Rys ostrovid
Los evropský

Oblast Slavkovského lesa patří k místům s velmi bohatou faunou. Pokud jde o velká zvířata, vedle u nás se běžně vyskytujících druhů, se zde sporadicky vyskytuje také náš největší savec los evropský. Opakovaně zde byl zaznamenán například výskyt migrujících rysů. Ty doplňují malé šelmy jako je kuna lesní, lasice obecná, nebo tchoř tmavý, které v oblasti nacházejí hojnost potravy. Potvrzen je pak i výskyt vydry říční.

Velké savce pak doplňuje početná populace divokých prasat. Je, i většinu ostatních uvedených zvířat, lze v okolí Horního Slavkova spatřit poměrně běžně. U Karlových Varů pak leží vůbec nejzápadnější známá kolonie sysla obecného, který se zabydlel přímo na golfovém hřišti v Olšových vratech a na sousedním mezinárodním letišti.

Ptáci, které lze vidět nejčastěji, jsou různé druhy drobných pěvců. Do zdejší krajiny se poslední dobou také vrací krkavec obecný. Za ptáky se ve zdejší krajině nemusí chodit navíc jen ve dne. Slavkovský les je bohatý také na výskyt sov, mezi kterými nechybí výr veliký, kalous ušatý, puštík obecný nebo kulíšek nejmenší. Noční oblohou pak plachtí i stovky netopýrů na cestě za kořistí. Ačkoliv mnohé zmíněné druhy živočichů se vyskytují i na řadě jiných míst České republiky, Slavkovský les je významný především tím, že zde je jejich koncentrace výrazně vyšší. Díky nízké hustotě zalidnění zde totiž většina zvířat nachází ideální podmínky pro svůj život a výlet do Slavkovského lesa je rozhodně lepší, než návštěva jakékoliv zoologické zahrady. Nabízí totiž jedinečnou možnost spatřit stovky druhů zvířat v jejich přirozeném prostředí.