Důl Jeroným v Čisté

Do trojice královských horních měst ve Slavkovském lese, vedle Horního Slavkova a Krásna, patřila také Čistá, neboli Lauterbach. Toto město, rozstřílené po roce 1948 českou armádou coby cvičný cíl, dnes připomíná jen malý památník v místech bývalého hřbitova.

Zhruba v 16. století se přešlo, po vyčerpání rýžovišť, na hlubinné dobývání. V té době pravděpodobně vznikl důl Jeroným. Rozvoj těžby v okolí Čisté byl zjevně velmi rychlý, protože ložisko se na soupisu báňského úřadu vyskytuje až roku 1548, nicméně už o tři roky později král Ferdinand I. propůjčil městu práva a privilegia horního královského města.

Koncem osmnáctého století jsou doly značně sešlé, nicméně sporadicky se v nich přeci jen těží. Jsou známy pokusy o obnovu těžby z let 1887, 1905, ale také z doby druhé světové války. Poslední průzkumné práce se pak v oblasti konaly v letech 1964 - 66.

Teprve v roce 1982 František Baroch z nedalekých Pramenů objevil podzemní prostory, které se ukázaly být součástí středověkého dolu Jeroným.

Jedinečný důl je tak už řadu let postupně obnovován a v roce 2008 byl rozhodnutím vlády prohlášen za kulturní památku a následně i za národní památku.