Doprava

Logo CHAPS spol. s r.o.

Přímé dopravní spojení
Plzeň, Karlovy Vary, Sokolov

Jízdní řády online
www.idos.cz

Vzdálenosti a dojezdové časy autem

Horní SlavkovPraha135 km / 2:14
Plzeň72 km / 1:12
Most95 km / 1:38
Brno342 km / 4:10

Horní SlavkovBerlín416 km / 4:36
Mnichov298 km / 3:29
Drážďany195 km / 2:56
Arzberg61 km / 0:55

Dopravní omezení
Na území města Horní Slavkov platí zákaz parkování kamionů v celém intravilánu města s výjimkou ploch výhradně k tomu určených. Dále zákaz parkování na řádně označených vyhrazených parkovacích místech na území města. Ostatní místa lze k parkování volně využít pokud to není v rozporu s vyhláškou se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a místní úpravou.