Dlouhá Stoka

Photo
Photo
Photo
Dlouhá Stoka v oblasti nad Dílcemi
Kanál přiváděl vodu k dolům v H. Slavkově
Celková délka kanálu je téměř 30 kilometrů

Horní Slavkov se může pochlubit technickým unikátem. Tím je umělý vodní kanál ze 16. století Dlouhá Stoka, který sváděl vodu z vrcholových partií hor k hornoslavkovským dolům. V době, kdy důlní měřič Rossmeisel roku 1530 tuto 24 kilometrů dlouhou stavbu vytyčil, šlo o skutečně jedinečné dílo. Voda sloužila pro pohon vodních kol důlních čerpadel, poháněla mlýny na rudu, stejně jako měchy v hutích, a zároveň mohla usnadnit přepravu dřeva ze vzdálenějších částí Slavkovského lesa. V počátcích dolování v okolí Horního Slavkova stačil těmto potřebám přirozený průtok Slavkovského potoka a jeho přítoků. Ale s postupným rozmachem těžby rostla i potřeba vody.

V roce 1523 tak majitel panství Kašpar Pluh z Rabštejna uzavřel smlouvu s klášterem premonstrátů v Teplé o využívání přepadových vod z rybníků a bažin na klášterních majetcích v okolí Kladské a jejich svedení do přivaděče směrem k Hornímu Slavkovu. Roku 1530 tak byl vyměřen základ budoucího vodního kanálu Stoka, zvaného též Flossgraben, který měl situaci vyřešit. O rok později odstartovala i jeho výstavba, která trvala plných šest let. Jeho výškový rozdíl činil pouhých 35 centimetrů na stech metrech a na jeho trase bylo vybudováno 35 mostů a 13 stavidel. V souhrnu šlo o vodní dílo, které v tehdejší Evropě skutečně nemělo obdoby.

Kanál Dlouhá Stoka se do dnešních dnů dochoval v celé délce, ale na několika místech byl sveden do nového koryta v souvislosti s pozdějšími báňskými pracemi.